Skip to main content

Mediation

Mediation

Is er in uw organisatie een conflict? Dan kan mediation een oplossing bieden die veel tijd, energie en geld bespaart. De toegevoegde waarde van mediation is dat de mediator als neutraal persoon een actieve inbreng heeft om partijen met elkaar te verbinden om een oplossing te vinden. John Slingerland is tot 2022 geregistreerd mediator (MfN) en heeft een gestructureerde en voortvarende aanpak om de communicatie te herstellen en de deelnemers te betrekken bij het vinden van een uitweg. Zijn internationale werkervaring en zijn betrokkenheid en oprechte interesse zorgen ervoor dat de mediation door mensen met verschillende culturele achtergronden als zeer prettig wordt ervaren. Met gemiddeld 3 sessies van maximaal 2 uur verspreid over een paar weken, komen we tot goede resultaten. De betrokken partijen ontvangen van de mediator een schriftelijk verslag van de uitkomst van deze gesprekken.

De voordelen van mediation voor uw organisatie:

  • de deelnemers zijn actief betrokken bij de oplossing. Hierdoor krijgt de uitkomst meer draagkracht en is het resultaat duurzamer.
  • het verandert mensen en met name hun kijk op conflicten en onderhandelen in positieve zin.
  • zakelijke en persoonlijke relaties ondervinden minder verdere schade.
  • het tempo van de mediation kan door de partijen zelf bepaald worden en kan relatief snel plaatsvinden in tegenstelling tot een proces bij de rechtbank.
  • het is altijd veel goedkoper en sneller dan een gerechtelijke procedure.