Mediation

Wat kan mediation voor u betekenen?

Is er in uw organisatie een conflict? Mediation kan voor u een oplossing bieden die veel tijd, energie en geld bespaart. Bij mediation heeft een neutrale persoon een actieve inbreng om partijen een oplossing te laten vinden. Slingerland en Partners heeft een voortvarende, gestructureerde aanpak om de communicatie tussen de deelnemers te herstellen en ze te betrekken bij het vinden van een uitweg. Met gemiddeld 3 sessies van maximaal 3 uur verspreid over een paar weken worden veelal goede resultaten geboekt. Het resultaat van deze gesprekken wordt door de mediator schriftelijk vast gelegd.

De voordelen van mediation:

  • Deelnemers zijn actief betrokken bij de oplossing. Hierdoor krijgt de uitkomst meer draagkracht en is het resultaat duurzamer.
  • Het verandert mensen en met name hun kijk op conflicten en onderhandelen in positieve zin.
  • Zakelijke en persoonlijke relaties ondervinden minder verdere schade.
  • Het tempo van de mediation kan door de partijen zelf bepaald worden en kan relatief snel plaatsvinden in tegenstelling tot een proces bij de rechtbank.
  • Is altijd veel goedkoper en sneller dan een gerechtelijke procedure.