Klanten aan het woord

‘John is mijn rechterhand bij personeelszaken’

‘Jaren geleden is het begonnen met het regelen van een ontslagprocedure. Inmiddels maak ik al meer dan 10 jaar gebruik van de diensten van Slingerland & Partners. De kwaliteit van dit bureau zit hem in de deskundigheid en de ervaring in combinatie met hun betrokkenheid. John stelt kritische vragen en kijkt verder dan alleen naar morgen. Wij schakelen Slingerland & Partners in voor functioneringsgesprekken, de loopbaanontwikkeling van medewerkers, begeleiding bij ziekteverzuim en het opstellen van arbeidscontracten. En onlangs hebben zij begeleid bij het werven en selecteren van een nieuwe bedrijfsleider. Heel planmatig en gedegen wordt dit aangepakt met het opstellen van een functieprofiel, het maken van de personeelsadvertentie, het selecteren van de juiste kandidaten en het voeren van de sollicitatiegesprekken. Normaliter gaan dit soort activiteiten tussen de lopende business door, wat vaak ten koste gaat van de kwaliteit. Met een extern adviseur wordt dit goed opgepakt en had ik binnen 3 maanden de juiste kandidaat.’

Mediation-traject bij ontslagprocedure

slingerland-voorop_0 “Wij hadden een nieuwe bedrijfsleider aangenomen. Maar na 6 maanden hadden wij als directie geen vertrouwen meer in deze man. Onze advocaten hadden harde standpunten ingenomen en de werknemer meldde zich ziek. Door de inschakeling van Slingerland & Partners is er gelukkig een omkering gerealiseerd. John Slingerland en Rob Strobel zijn eerst met beide partijen het gesprek aangegaan om duidelijk te krijgen waarom de wederzijdse verwachtingen niet uitkwamen. Hierdoor ontstond inzicht in de ontstane situatie en het klaarde de lucht. Vervolgens konden we overeenkomen dat werknemer actief begeleid zou worden naar een passende functie elders en er werd een afvloeiing overeengekomen. Beide partijen konden zich vinden in de oplossing en op deze wijze konden we goed uit elkaar gaan.”

Mediation-traject voor slechte arbeidsrelatie

“Onze werknemer presteert heel goed, maar gedraagt zich vervelend en onheus naar zijn werkgever en collega’s. Deze werknemer isoleert zichzelf steeds meer. Dit was het moment om Slingerland & Partners te vragen om advies. John Slingerland heeft vervolgens mij en de werknemer gevraagd samen te zoeken naar de oorzaken van de slechte samenwerking. Doordat John heel goed luistert en adequate vragen stelt, kwamen we er snel achter dat mijn werknemer ten onrechte vreesde dat zijn baan op de tocht stond. Ik heb vervolgens heel duidelijk uitgesproken dat ik graag verder wil met deze werknemer. Gezamenlijk met John hebben we hard gewerkt aan het herstel van het wederzijds vertrouwen. Tevens hebben we afspraken gemaakt over constructieve communicatie en doorgroei binnen het bedrijf. Het resultaat; het misverstand is uit de weg geholpen en in de organisatie hebben we een constructief personeelsbeleid opgezet.”

Mediation-traject voor conflict over arbeidscontract

slingerland-contracten_0 “Ik dacht dit conflict is niet meer op te lossen, dit wordt een gang naar de rechter. Een laatste poging was het inschakelen van mediator Rob Strobel, wat tot een goed resultaat heeft geleid. Rob heeft veel deskundigheid en ervaring op dit gebied. Hij stelt de juiste vragen op een rustige en integere wijze en luistert goed. Zo kwamen er tijdens de mediation-sessies verrassende oplossingen op tafel, waar we zelf nooit aan gedacht hadden. Onder leiding van Rob was er binnen een aantal weken een oplossing waarover ik en mijn werknemer tevreden waren. Al met al heeft de mediation ons heel veel tijd, ergernis en geld bespaard. ”