De privacywetgeving

Mei 2018. De Privacywetgeving:
Grote wijziging wordt verwacht bij het recht op inzage. Autoriteit Persoonsgegevens kan nu met nieuwe Europese wetgeving zonder waarschuwing vooraf, boete opleggen aan organisaties als zij niet voldoen om binnen 4 weken te laten weten welke persoonsgegevens zij van iemand bezitten.